ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

ตรายางหายถ้าเรามีบล๊อกตรายางอันเดิม สามารถสั่งทำเพิ่มได้

- บางครั้งทำไปใหม่ ขนาดไม่เท่ากับของเดิมที่ประทับเอาไว้ ก็ต้องจดทะเบียนเพื่อ แก้ไขดวงตราอยู่ดี

ถ้าไม่มีบล๊อกตรายางอันเดิม

- ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตรา พร้อมแนบใบแจ้งความ


ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร
บทความแนะนำ