อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ wanwan012
ตอบ: บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ตามกำหนดของกรมสรรพากร ได้รัยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา wanwan029
อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี  ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ  ตอบด่วนครับ
บทความแนะนำ