การโอนเงินไปต่างประเทศ

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
การโอนเงินต่างประเทศมีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้หรือไม่ค่ะ
ตอบ: ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวงเงินสูงสุดที่ท่านสามารถโอนจากประเทศไทยได้ โดยขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงิน และ/หรือวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน รวมถึงเอกสารประกอบ ตัวอย่างเช่น ชาวต่างชาติที่ต้องการส่งเงินที่ได้จากการขายคอนโดมิเนียมกลับประเทศ จะต้องยื่นสัญญาซื้อขายและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ โดยในกรณีนี้ วงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้ คือราคาขายคอนโดมิเนียมนั่นเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะโอนเงินเท่าไหร่ก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้ผู้โอนเงินต้องระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน (สำหรับชาวไทย) และแหล่งที่มาของเงิน (สำหรับชาวต่างชาติ) ในคำสั่งโอนเงิน รวมทั้งแสดงเอกสารประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน เอกสารประกอบ - ส่งเงินรายได้กลับประเทศ (ชาวต่างชาติ) - เอกสารจากนายจ้าง ระบุจำนวนรายได้ของท่าน - ชำระค่าสินค้าและบริการ - ใบแจ้งราคาสินค้า - ชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา - เอกสารจากวิทยาลัยหรือโรงเรียน ระบุจำนวนค่าเล่าเรียน หรือใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากโรงเรียน
การโอนเงินไปต่างประเทศ
บทความแนะนำ