คณะบุคคลหักค่าเสื่อมอาคารได้หรือไม่

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
จะทำธุรกิจอพาร์ตเม้นท์และจะจัดตั้งเป็นคณะบุคคลโดยยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารในนามของคณะบุคคลนี้เพื่อเป็นเจ้าของอาคาร ขอถามว่า
ถ้าคณะบุคคลนี้ไม่เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาแต่จะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งหมด จะสามารถหักค่าเสื่อมอาคารในอัตรา 20% 5 ปี แบบนิติบุคคลได้หรือไม่

คณะบุคคลหักค่าเสื่อมอาคารได้หรือไม่
บทความแนะนำ