ดอกเบี้ยเช่าซื้อ

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
บริษัทให้พนักงานเช่าซื้อรถโดยคิดดอกเบี้ยถูกกว่าท้องตลาดตามระเบียบสวัสดิการพนักงาน โดยในสัญญามีบันทึกแนบท้ายว่าถ้าพนักงานลาออกก่อนสัญญาเช่าซื้อจะครบกำหนดจะต้องเสียค่าปรับจำนวน 5,000บาท โดยพนักงานคนนั้นยังคงต้องชำระค่างวดในอัตราเดิมต่อไปจนกว่าสัญญาจะครบกำหนด แล้วถ้าพนักงานเสียค่าปรับ บรษัทต้องถือเป็นรายได้ไหมหนอ
ตอบ: +++ค่าปรับดังกล่าวถ้าไม่ใช่ค่าตอบแทนจากการให่เช่าซื้อก็ไม่ใช่ฐานภารที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังกนั้นจึงควรไปดูสํญญาว่ามีข้องกำหนดไว้หรือไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้เช่าซื้อหรือไม่ค่ะ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
บทความแนะนำ