ผู้ทำบัญชี

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
กรณีเจ้าของกิจการซึ่งจบปริญญาตรีทางการบัญชีจะเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการของตัวเองได้หรือไม่
ตอบ: เป็นได้ค่ะ เท่ากับเป็นทั้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี.
ผู้ทำบัญชี
บทความแนะนำ