เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 1 เฉลี่ย: 5 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
ในกรณีบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร
ตอบ: บริษัทมหาชนจำกัดต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนในครั้งเดียว และในกรณีที่ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น จะต้องเรียกเก็บเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นพร้อมกันด้วย ;)
เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร
บทความแนะนำ