จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ พร้อมเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ทั่วประเทศแล้ว

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้
                14 พ.ค.-อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามั่นใจยอดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ทะลุ 70,000 รายตามเป้าหมาย หลังวันที่ 2 มิถุนายนนี้ อนุมัติรับจดทะเบียนข้ามเขตทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ทั่วประเทศแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนนี้ จากเดิมต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จังหวัดที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหญ่เท่านั้น แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จึงกำหนดให้ธุรกิจตั้งใหม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัดได้ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะมีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใด ก็สามารถยื่นคำขอได้ที่หน่วยให้บริการของกรมฯ ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และเพื่อเป็นการรองรับจำนวนคำขอจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยจะใช้เวลาการยื่นจดไม่เกิน 60 นาที/รายเท่านั้น ทั้งนี้ ปี 2556 มีการขอจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ้นกว่า 220,000 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ถึง 67,000 ราย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนคำขอทั้งหมดแต่ละปี อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อว่าแม้สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจน ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่จะไม่ต่ำกว่า 70,000 ราย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากปีที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 67,000 ราย แต่หากการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่เดินหน้าเร็วอาจทำให้ยอดการจัดตั้งเพิ่มกว่า ที่คาดการณ์ไว้ได้ เพราะขณะนี้กรมฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นจดทะเบียนสะดวกและรวดเร็ว แม้ว่ายอดการจดทะเบียนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาจะไม่เติบโตมาก ซึ่งเหตุผลหลักเป็นเรื่องการเมือง ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการจดทะเบียนและเป็นช่วงวันหยุดยาว แต่ในช่วงที่เหลือ มองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่ง จึงทำให้ภาคเอกชนมีความมั่นในการดำเนินธุรกิจทำให้ยอดการจดทะเบียนจะได้ตาม ที่คาดการณ์ไว้.-สำนักข่าวไทย
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ พร้อมเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ทั่วประเทศแล้ว
บทความแนะนำ